Velkomen til fagdag for frivilligheit!

Velkomen til fagdag for frivilligheit!

Til alle frivillige lag, organisasjonar og einskildpersonar,

Korleis tek me vare på det gode som er, og korleis kan me saman utvikla frivilligheita i regionen vår?
Korleis ser framtidas behovsbilete ut, og korleis møter me det?

Velkomen til fagdag for frivilligheit torsdag 8. mars i Odda kino. Fokus denne dagen vil vera på samspel på tvers av sektorar og kommunegrenser.

Odd Einar Dørum tek oss inn i dagens tema før lokale, samfunnsengasjerte innleiarar deler sine tankar og idéar. Kristin Kaldestad Urrang frå det nasjonale dugnadsprosjektet mot utanforskap og fattigdom «Alle med» deltek i tillegg til representantar frå Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges Frivilligsentraler.

Fagdagen er GRATIS, finansiert gjennom tilskot frå Sparebankstiftinga Hardanger.

Påmelding innan 1. mars via QR-kode eller e-post/SMS til:
hege.boerve@ulvik.kommune.no/400 07 120.
Ta kontakt med Grannehjelpa om du treng skyss!

Sjå fullt program med QR-kode for påmelding nedanfor:

Om arrangøren:
Frivilligsentralane i Hardanger og Voss arbeider for å styrka frivillig arbeid i lokalmiljøa dei virkar i, fremja samarbeid og leggja til rette for vekst og samhandling.
Nettverket består av frivilligsentralane i Odda, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Voss og Kvam.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *