All aktivitet innstilt inntil vidare

All aktivitet innstilt inntil vidare

All aktivitet i regi av Grannehjelpa er innstilt inntil vidare. Det gjeld både aktivitetar på institusjonar og omsorgsbustad, og aktivitetar for ålmenta.

Me må avgrense det fysiske kontakten frametter, men me er tilgjengeleg på telefon, sms, epost og Facebook.

Sidsel 90 12 26 88 / sidsel@grannehjelpa.no
Rut 91 36 61 84 / rut@grannehjelpa.no

Grannehjelpa på Facebook