Styret

Styret for 2019
Vald på generalforsamling mars 2019

Kari B. Mostad, styreleiar
Andrè Ellingsen, nestleiar
Annlaug Sponheim Vik
Susanne Wærn van Hoek
Frode Sandven
Geir Madsen
Ragnhild Rykkje

Vara
Bjørnar Dagstad
Ann Charlotte Ellingsen
Sidsel Tufta
Aud Irene Mortensen (personleg vara for Ragnhild Rykkje)
Svein Johan Stuve (personleg vara for Kari B. Mostad)